Wednesday, February 15, 2012

Perbedaan Suami dan Istri adalah perbedaan seorang laki2 dan wanita.

Wanita selamanya merindukan keluarga dan rumah tempat kelahirannya, ..

tempat ia tumbuh, tempat ia dibesarkan dan tempat ia belajar.

Akan tetapi ia harus membiasakan dirinya dengan kehidupan yang baru.

Dia harus menyesuaikan kehidupannya dengan laki2 yang kini telah menjadi suaminya, pemeliharanya dan ayah bagi anak2nya…

Disaat dia berdiri berarti dia beribadah,

Disaat dia duduk berarti dia berbuat taat,

Ketika dia berusaha mendapatkan ridho dengan apa yang disukai suaminya… dia mendapatkan pahala ..

Dan tatkala dia menjalankan tugas berkhidmat (memberi pelayanan) kepada suaminya, dia mendapatkan ganjaran…. — copas dari seorang teman ^^

No comments:

Post a Comment