Friday, July 23, 2010

Do'a Taubat

Astaghfirullaahal’azhiimi.
Rabbanaa zhalamnaa anfusanaa wain lam taghfir lanaa wa tarhamnaa lanakuunanna minal khaasiriina.
Rabbana aghfirlanaa dzunuubanaa wa kaffir’annaa sayyiaatinaa wa tawaffanaa ma,al abraari.
Laa ilaaha illa anta subhaanaka inni kuntu minadhdhaalimiina.
Allahummaghfirlii dzanbii kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa aakhirahu wa’alaa niyatahu wa sirrahu.
Allahumma inni zhallamtu nafsii zhulman katsiiran kabiiran.
Walaa yaghfirudz dzunuuba illa anta, faghfirlii maghfiratan min ‘indika warhamnii innaka antal ghafuurur rahiimu.

Artinya:
“Aku memohon ampun atas segala dosaku kepada Allah Yang Maha Agung.
Ya Tuhan Kami, kami terlanjur berbuat aniaya terhadap diri kami sendiri,
jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak mengasihi kami,
pastillah kami ini tergolong orang yang rugi.

Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami
dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami,
serta wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik.

Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau,
sesungguhnya aku termasuk orang yang zhalim.

Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya,
baik yang halus maupun yang kasar,
yang terdahulu dan yang kemudian,
yang nyata dan yang tersembunyi.

Ya Allah, aku telah menganiaya diriku sendiri dengan aniaya yang banyak lagi besar,
padahal tak ada yang dapat mengampuni dosaku selain Engkau,
karena itu ampunilah segala dosaku dengan ampunan dari hadirat-Mu dan kasihanilah aku.

Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang.

No comments:

Post a Comment